ยศ ชื่อ -นามสกุล พ.ต.อ.สุนทร เฉลิมเกียรติ
ตำแหน่งปกติ รอง ผบก.สส.ภ.9
ตำแหน่งปฏิบัติงาน หน.ชรต.กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. 
สังกัดสนาม ชรต.กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. 
ชั้นเงินเดือน  ส.5 ขั้น 20 (53,080 บาท)
เรื่อง ปฏิบัติ 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 55 
คำสั่งปฏิบัติพ้นหน้าที่ กอ.รมน. ที่ 68 (4)/2556 ลง 23 ม.ค.56
รายละเอียดอื่นๆ
 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้นเท่านั้น   กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยฯ อีกครั้ง

สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตู้ ปณ. 131 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ทศท. 0-7326-26, 0-7326-263 ทบ . 46003, 46056

อีเมล์ intra13@sapandang4.com, isoc4hr@gmail.com

© SGT.Noppadol Srisakote Information & Technology Sergant.